Fortrolighedsdatapolitik

for Websitebesøgende og kundesupportbrugere 

relateret til processen Websted.

Feel Good Company ApS
Æblehaven 1
3500 Værløse
Danmark

Version 1.0 sidst revideret og opdateret den 07/04-2019.

Proces for privatlivspolitik Hjemmeside:

Som en del af vores forretning indsamler Feel Good Company ApS persondata til brug i vores proces Hjemmeside, specifikt relateret til følgende personer:

Behandle websted:

 • Websitebesøgende
 • Kundesupportbrugere

Denne politik beskriver, hvordan Feel Good Company ApS indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bruges, og hvordan Feel Good Company ApS behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige oplysninger vedrørende Feel Good Company ApS persondatabehandling. Du kan finde information om dine rettigheder som registreret person i denne privatlivspolitik. Hvis du som besøgende på webstedet, brugere af kundesupport har spørgsmål om behandlingen af ​​dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til privatlivslovgivningen, bedes du kontakte Feel Good Company ApS ved at bruge
kontaktoplysningerne i denne politik.

Indsamling af data:

Feel Good Company ApS indsamler personlige data relateret til besøgende på hjemmesiden, kundesupportbrugere. Disse personlige data er kategoriseret som:

For besøgende på webstedet

 • Placeringsdata
 • Online-id/cookies

 • IP-adresse

 • E-mail

 • Navne
Til brugere af kundesupport
 • Online-id/cookies

Feel Good Company ApS indsamler data direkte fra den registrerede/dig via følgende metoder: Gennem Shopify, Via hjemmeside, Via Messenger

Hvis data indsamles med samtykke fra den registrerede person/dig, kan et sådant samtykke trækkes tilbage.

Når samtykke er trukket tilbage, afsluttes enhver fremtidig behandling af personoplysninger inden for samtykkets rammer.

Formål med behandling af personoplysninger:

Feel Good Company ApS behandler personoplysninger til følgende formål For besøgende på hjemmesiden

 • Statistiske oplysninger for at forbedre vores websted
 • Nyhedsbrev

Til brugere af kundesupport

 • Statistiske oplysninger for at forbedre vores websted

Hvis formålet med virksomhedens behandling af personoplysninger ændres, vil dette blive kommunikeret til den registrerede person/dig, før sådanne ændringer træder i kraft. Sådan kommunikation vil i de fleste tilfælde bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af personlige data:

Feel Good Company ApS opbevarer personlige data vedrørende besøgende på hjemmesiden, kundesupportbrugere. Personoplysninger slettes på det tidspunkt, hvor formålet i forbindelse med behandlingen af ​​personoplysninger er afsluttet. Det betyder, at data opbevares i de følgende perioder.

For besøgende på webstedet, statistiske oplysninger for at forbedre vores websted

 • Placeringsdata: 3 år efter indsamling

 • Online identifikator/cookies: 3 år efter indsamling

 • IP-adresse: 3 år efter afhentning

For besøgende på webstedet, nyhedsbrev

 • E-mail: Indtil samtykke trækkes tilbage

 • Navne: Indtil samtykke trækkes tilbage
For brugere af kundesupport, statistiske oplysninger for at forbedre vores websted
 • Online-id/cookies: 3 år efter indsamling

Brug af databehandlere:

Feel Good Company ApS anvender leverandører og underleverandører i behandlingen af ​​personoplysninger Sådanne "databehandlere" håndterer udelukkende data i henhold til anvisninger fra Feel Good Company ApS. Feel Good Company ApS anvender følgende databehandlere i forhold til at opfylde ovennævnte formål med behandling af personoplysninger.

 • E-mail marketing

 • Shopify

 • Google

 • Facebook Pixel

 • Facebook Messenger

Overførsel af personlige data:

Feel Good Company ApS overfører persondata til tredjemand i visse tilfælde.

For besøgende på webstedet

 • Statistiske oplysninger til forbedring af vores websted: Ingen

 • Nyhedsbrev: Ingen

Til brugere af kundesupport

 • Statistiske oplysninger til forbedring af vores websted: Ingen

Udover ovenstående videregives persondata kun i tilfælde, hvor Feel Good Company ApS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af databeskyttelsesforordningen/-direktiverne og landespecifikke persondatalove.

Den registreredes rettigheder:

I henhold til databeskyttelsesloven og EU's privatlivsdirektiv har de registrerede ("Du") visse rettigheder vedrørende de personlige data indsamlet af Feel Good Company ApS i forhold til din person. Disse rettigheder er:

Ret til indsigt - Du har under visse betingelser ret til indsigt i de data, som Feel Good Company ApS opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data - Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, Feel Good Company ApS behandler i forbindelse med din person

Ret til sletning - Du har under visse betingelser ret til at anmode om sletning af data relateret til din person. Bemærk, at denne ret ikke gælder for de fleste juridiske behandlinger af personoplysninger. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du trække dit samtykke til denne behandling tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Med forbehold for begrænset behandling - I nogle tilfælde har du ret til at suspendere behandlingen af ​​dine personoplysninger. Dette gælder, hvis der sættes spørgsmålstegn ved oplysningernes rigtighed, hvis du ønsker en kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for at forlænge opbevaringen af ​​data længere end Feel Good Company ApS' formål tillader, eller hvis du bestrider retten til at behandle dine data, og en sådan tvist er ikke afgjort.

Ret til dataportabilitet - Du har i nogle tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som Feel Good Company ApS har indsamlet om din person i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format, til brug for overførsel af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig

Ret til indsigt - Du kan i nogle tilfælde gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger.Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af ​​dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, medmindre der er væsentlige legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for at fastslå eller forsvare et retskrav. Hvis dine data behandles til direkte markedsføringsformål, kan du evt. gøre indsigelse mod dette til enhver tid, hvilket resulterer i en afbrydelse af en sådan behandling.

Brug af dine rettigheder:

EU databeskyttelsesforordning og/eller lokal lovgivning regulerer dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder som du kan udøve afhængig af hvordan persondata behandles af Feel Good Company ApS.

Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​ovenstående rettigheder, bedes du videresende din henvendelse via Feel Good Company ApS's kontaktperson eller DPO ved hjælp af kontaktoplysningerne i denne politik.

Feel Good Company ApS vil hurtigst muligt vurdere individuelle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af ​​dine personoplysninger til en ekstern myndighed, skal sådanne klager videresendes til tilsynsmyndigheden i dit EU-hjemland. I Danmark bliver det Datatilsynet.

Automatiske beslutninger og profilering:

Feel Good Company ApS anvender ikke den registreredes persondata til profilering eller som grundlag for automatiske beslutninger.

De data, der bruges til automatiske beslutninger, er som følger:

 • Ingen

De data, der indeholder profilering, er som følger:

 • Ingen

Hvis du ikke ønsker at blive underlagt automatiske beslutninger og/eller profilering, kan du kontakte Feel Good Company ApS's kontaktperson i denne politiks forstand med ønske om menneskelig indgriben på den måde, der bestrider de automatiserede beslutninger og/eller profilering.

Sikkerhed:

Sikkerheden af ​​dine personlige data er vigtig for os. Vi følger generelt accepterede standarder for at beskytte de personlige data, der er indsendt til os, i overensstemmelse med risikoen forbundet med dataene og behandlingen heraf. Hvis du har spørgsmål om sikkerheden af ​​dine personlige data, kan du kontakte os via kontraktoplysningerne i denne politik.

Kontaktdata:

Feel Good Company ApS kontaktperson for persondata

Jesper Schmith Kampmann, 
Feel Good Company ApS (CVR-nr. DK37372099)
Telefon: +45 70 60 20 11 lokalt. 2
Eller mail: service@feelgoodcompany.dk

.